V Niedziela Zwykła


1. W następną niedzielę, na Mszy św. o g. 11.30 dzieciom klas III zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa w ramach przygotowań do uroczystości I Komunii św. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie z rodzicami i dziećmi.

2. Podajemy ogłoszenie z prośbą o 1% podatku dla Świetlicy Caritas:
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz dzieci ze Świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej prowadzonej przy ul. Kościelnej w Radomiu. Świetlica ta to często jedyne miejsce, w którym dzieci z uboższych środowisk otrzymują każdego dnia ciepły posiłek oraz pomoc w nauce. Mogą również skorzystać z zajęć wyrównawczych, rozwojowych i terapeutycznych. W minionym roku z tej pomocy skorzystało ok. 55 dzieci. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli, dlatego dziękując za każdą dotychczasową pomoc zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na ten cel.
W zeznaniach podatkowych PIT należy oprócz numeru KRS 0000222733 wpisać – cel szczegółowy 1% „Świetlica” (wszystkie te szczegółowe informacje znajdziemy na ulotkach, które są wyłożone na stoliku pod chórem i będą rozdawane po Mszy św. przed kościołem). W 2018 roku zebraliśmy w ten sposób 5950 zł  wydatkowaliśmy je na dofinansowanie wypoczynku dzieci ze świetlicy. Już dziś dziękujemy wszystkim, którzy zechcą dołączyć do grona naszych dobroczyńców. Bóg zapłać! s. Małgorzata Binkowska - Kierownik Świetlicy Caritas Diecezji Radomskiej

3. Z prasy Gość Niedzielny, w którym m. in.:
- dlaczego Maryja płakała nad światem, czyli o orędziu Matki Bożej z Akity oraz nadprzyrodzonych wydarzeniach, które towarzyszyły objawieniom przez wiele lat;
- misja konsula, czyli o interesie polskich rodzin w zagranicznych realiach;
- o zwołaniu Soboru Watykańskiego II sześćdziesiąt lat później.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg