IV Niedziela Wielkanocna


1. Drodzy Siostry i Bracia!
Chrześcijaństwo – to przede wszystkim Jezus Chrystus ze swoją Męką, Krzyżem, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. Te zbawcze  wydarzenia ukazują prawdę o Bożym Miłosierdziu i nadziei nowego życia. Prawdziwy chrześcijanin przyjmuje te prawdy z wiarą i wdzięcznością. Bardzo ważnym znakiem tej wiary i wdzięczności wobec Pana Boga jest troska o pogłębienie naszej relacji z Panem Bogiem. Przez modlitwę i życie sakramentalne ożywiamy i pogłębiamy naszą wiarę i miłość. Naturalną formą podtrzymywania życia fizycznego jest oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Znakiem troski o nasze życie duchowe jest przystępowanie do Sakramentu Pokuty i udział w Eucharystii. To właśnie dlatego II Przykazanie Kościelne przypomina nam: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty”. Natomiast III Przykazanie Kościelne mówi: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”. Drodzy Bracia i Siostry! Okres Wielkanocny trwa. Zapraszam do wyznania wiary i wierności Chrystusowi przez wypełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych Duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. W tym czasie doświadczenia prawdy mówiącej o tym, że człowiek nie jest wszechmocny – konieczne jest nasze pogłębienie wiary i kontaktu z Chrystusem, który żyje i czeka na każdego z nas.
Niech Pan Bóg błogosławi nas na drodze wyznawania wiary i realizowania odnowy duchowej. Bp Henryk Tomasik

Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego, czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7 czerwca).

W naszym kościele możemy skorzystać ze spowiedzi w ciągu tygodnia przed każdą Mszą św. poranną i wieczorną, podczas nabożeństw majowych i w niedziele podczas Mszy św. Możliwe jest też telefoniczne umówienie się na spowiedź w kościele (Ks. Proboszcz – 48 365 60 53, Ks. Wikariusz – 783 873 235).

2. Dzisiaj, z racji pierwszej niedzieli miesiąca, o g. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja z modlitwą  o pokój w Polsce i na świecie, w naszych sercach i rodzinach, a o g. 16.30 – nabożeństwo majowe.

3. Bardzo dziękujemy za ofiarę w wysokości 100 zł, jaka w minionym tygodniu została złożona na potrzeby parafii. Bóg zapłać!

4. Z prasy Gość Niedzielny, w którym m. in.:
- o zdrowym i niezdrowym kulcie Maryi – czym są i jak je od siebie odróżnić?;
- o ofiarnym wolontariacie sióstr zakonnych, zakonników oraz księży w domach pomocy społecznej dotkniętych korona wirusem;
- oraz reportaż o amerykańskiej Częstochowie – najpopularniejszym polonijnym sanktuarium oraz największym polskim cmentarzu w Stanach Zjednoczonych.

Jest też dostępny nowy numer miesięcznika Wiara, Patriotyzm i Sztuka, w którym m. in.:
- o tym, że bez uczuć patriotycznych człowiek jest kaleką moralnym;
- o Joannie d`Arc – prostej dziewczynie ratującej Królestwo Francji;
- oraz Czesław Ryszka w artykule pt. „Romana Brandstaettera wznoszenie człowieka ku Bogu”.

Czasopisma wyłożone są do nabycia na stoliku pod chórem przy wyjściu z kościoła.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg