XII Niedziela Zwykła1. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Prośmy też o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale też duchowego wzrostu.
U progu wakacyjnego czasu pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

2. W niedzielę, 28 czerwca, na Mszy św. o g. 18.30 Ks. Bp Henryk Tomasik udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Do spowiedzi przed bierzmowaniem zapraszamy kandydatów, rodziców, świadków, rodziny w sobotę, na g. 19.00.

3. Bardzo dziękujemy za dwie ofiary w łącznej wysokości 300 zł, jakie w minionym tygodniu zostały złożone na potrzeby parafii. Bóg zapłać!

4. Z prasy Gość Niedzielny, w którym m. in.:
- o praktyce nabożeństw pierwszopiątkowych i ich znaczeniu w duszpasterstwie;
- o udziale Karola Wojtyły w II Soborze Watykańskim oraz jego wpływie na ostateczny kształt niektórych dokumentów soborowych;
- rozmowa z o. Piotrem Śliwińskim o tym, że musimy całkowicie zdać się na Boga;
- a także przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Gość prezentuje głównych kandydatów do tego urzędu.

Jest też dostępny nowy numer czasopisma Miłujcie się!

Czasopisma wyłożone są do nabycia na stoliku pod chórem…

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg