rckikRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w zakresie pozyskiwania potencjalnych dawców-ozdrowieńców COVID-19. Po uruchomieniu ogólnopolskiego programu poboru osocza od ozdrowieńców COVID-19, publiczna służba krwi dysponuje osoczem z przeciwciałami anty SARS-CoV-2, dostępnym dla lecznictwa zamkniętego. Ze swej strony czynimy starania, aby pacjenci naszego regionu byli w pełni zaopatrzeni w lek, jakim jest w/w osocze. Jednak w ostatnim czasie, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie ze strony szpitali, stany osocza od ozdrowieńców w całej Polsce uległy zmniejszeniu.


Sprawa jest bardzo ważna, na wagę zdrowia i życia Pacjentów oczekujących na lek w szpitalach, którzy ciężko przechodzą wirusa, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Księdza Biskupa o przekazanie oraz odczytanie niniejszego APELU przez Księży we wszystkich parafiach dekanatu Diecezji Radomskiej. Chcemy, dzięki pomocy Księży dotrzeć do jak największej liczby osób-potencjalnych dawców osocza.
Ważne informacje dla osób, które przechorowały Covid-19 - potencjalnych dawców osocza:
Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:
1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
2. Od wykonania ostatniego badania, które było ujemne, minęło 14 dni, lub minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, lub minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.
3. Są w wieku 18-60 lat,
4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.
Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Centrum: www.rckik.radom.pl

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg