V Niedziela Wielkiego Postu1. W związku z najnowszymi (z dn. 24.03.2020) wskazaniami służb państwowych i sanitarnych informujemy, że zachowujemy dotychczasowy porządek Mszy św. w ciągu tygodnia i w niedziele, ale prosimy by uczestniczyli w nich tylko i wyłącznie ci, którzy zamówili intencje mszalne w liczbie do 5 osób. To ograniczenie dotyczy również Mszy św. pogrzebowych.
Ksiądz Biskup wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie udziela, aż do odwołania stanu epidemii, ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.
Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa – szczególnie rodzinnego – we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję i internet.

2. Odwołujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz nabożeństwa pierwszego czwartku i pierwszej soboty miesiąca.

3. Zawieszamy do czasu odwołania stanu epidemii pierwszo piątkowe odwiedziny chorych i niedzielną posługę chorym z Komunią św. Panów Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.
Odwiedziny starszych i chorych z posługą sakramentalną mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia ludzkiego po  zgłoszeniu w kancelarii parafialnej osobiście lub telefonicznie (Ks. Proboszcz – 48 365 60 53, Ks. Wikariusz – 783 873 235).

4. Służymy obecnością w konfesjonale (spowiadamy) w ciągu tygodnia i w niedziele na pół godziny przed każdą Mszą św., na Mszy św. i po Maszy św., jeśli będą chętni.
W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od g. 16.00.
Zawsze zachowujemy wymóg do 5 osób w kościele.
Możliwe jest też indywidualne telefoniczne umówienie się na spowiedź w kościele (Ks. Proboszcz – 48 365 60 53, Ks. Wikariusz – 783 873 235).
Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego, czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7 czerwca).

5. Następna niedziela będzie już Niedzielą Palmową. Na wszystkich Mszach św. błogosławieństwo palm.

6. Zaplanowane na 27 kwietnia bierzmowanie w naszej parafii nie odbędzie się. Nowy termin bierzmowania zostanie ustalony po odwołaniu stanu epidemii.

7. Bardzo dziękujemy za dwie ofiary w łącznej wysokości 400 zł, jakie w ostatnim czasie, w lutym i w marcu, wpłynęły na parafialne konto. Bóg zapłać!

8. Z prasy: jest do nabycia nowy numer miesięcznika Wiara Patriotyzm i Sztuka.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: śp. Mieczysław Sobuta z ul. Zwoleńskiej oraz śp. Henryk Kasiński z ul. Puławskiej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu w modlitwie: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg