Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego1. W piątek, 29 maja, przypada uroczystość odpustowa ku czci naszej patronki św. Urszuli Ledóchowskiej. Msze św. w tym dniu o g. 8.00, 10.00 i 18.00. O g. 17.30 – nabożeństwo nowenny do św. Urszuli. Na Mszy św. o g. 18.00 będziemy dziękowali Panu Bogu za 100 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Dzień odpustu w naszej parafii jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o g. 8.00 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament do g. 18.00. Zapraszamy do modlitwy na adoracji. Ze względu na uroczystość odpustową post piątkowy w naszej parafii nie obowiązuje.

2. Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu
W najbliższą sobotę, 30 maja, o g. 10.00, w katedrze radomskiej, pięciu diakonów naszego seminarium przyjmie święcenia kapłańskie. Dziękujemy Bogu za dar nowych kapłanów dla naszej diecezji. Szczególną okazją do modlitwy o powołania kapłańskie jest Niedziela Dobrego Pasterza. W tym roku wypadła ona 3 maja i z powodu epidemii nie miała charakteru do jakiego przywykliśmy. Alumni nie pojechali, jak co roku, do poszczególnych parafii, aby dzielić się darem powołania. Również taca seminaryjna, tradycyjnie przeznaczona w tym dniu na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego, została przesunięta na późniejszy termin. Święcenia kapłańskie i Msze Święte prymicyjne przypominają nam o potrzebie modlitwy i wspierania kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Wyrazem tej troski będzie taca z najbliższej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, 31 maja, przeznaczona na nasze Wyższe Seminarium Duchowne. Już dzisiaj dziękujemy za przekazywane ofiary, i zapewniamy o modlitwie za naszych dobrodziejów. (Ks. Jarosław Wojtkun Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu)

3. Bardzo dziękujemy za 15 ofiar w łącznej wysokości 2600 zł, jakie w ostatnim czasie, jeszcze w kwietniu i w maju, wpłynęły na parafialne konto oraz za złożone w minionym tygodniu w kancelarii parafialnej dwie ofiary w łącznej wysokości 300 zł. Bóg zapłać!

4. Z prasy Gość Niedzielny, w którym m. in.:
- specjalny dodatek o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej;
- o tym, czy górnośląski przemysł wydobywczy przetrwa kryzys spowodowany falą zachorowań wśród górników?;
- oraz o tym, jakie znaki poprzedzą paruzję?

5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana śp. Wanda Wancerz z ul. Odrodzenia. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu w modlitwie: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg