II Niedziela Wielkiego Postu1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą Ad Gentes, jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Stąd też, zgodnie z zapowiedzią, po Mszy św. będzie można złożyć do puszek jałmużnę wielkopostną na rzecz misji – Dzieło Pomocy Ad Gentes. Bóg zapłać!

2. W sobotę, 18 kwietnia, organizujemy z naszej parafii pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik. W programie pielgrzymki: Sanktuarium św. Jana Pawła II (Białe Morza), Msza św. i modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w Bazylice Miłosierdzia Bożego, obiad, prelekcje o sanktuariach.
Wyjazd z parkingu przed kościołem w sobotę, 18 kwietnia, o g. 5.30. Koszt pielgrzymki to 80 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

3. Święty Jan Paweł II często nas wzywał do ukazywania prawdy o świętości życia oraz niezbywalnego prawa każdej osoby do jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci. Jedną z form realizowania tej prośby Świętego Jana Pawła II jest Narodowy Marsz Życia.
Odbędzie się on w Warszawie w dniu 22 marca 2020 r. Jest on współorganizowany przez wiele instytucji, ruchów i stowarzyszeń.
Marsz rozpocznie się Mszą Świętą o g. 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej oraz także o g. 11.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Spotkanie wszystkich uczestników Marszu nastąpi o g. 12.30 na Placu Zamkowym.
Współorganizatorzy Marszu, którymi są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, Prawica Rzeczypospolitej,  organizują wyjazd autokarami spod radomskiej katedry i z Placu Jagiellońskiego o g. 8.30. Koszt ponoszony przez uczestników wynosi tylko 20 zł.
Chętni mogą się zgłaszać do środy, 18 marca, włącznie pod numerami telefonów dostępnymi w kancelarii parafialnej, w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej parafii:

48 340 62 35 – Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej;
609 198 959 – Teresa Połeć, Prezes DIAK;
600 984 425 – Barbara Kobyłecka;
792n973 846 – p. Zofia (po g.16.00)

4. Bardzo dziękujemy za dwie ofiary w łącznej wysokości 200 zł, jakie w minionym tygodniu zostały złożone na potrzeby parafii. Bóg zapłać!

5. Z prasy Gość Niedzielny, w którym m. in.:
- drugi odcinek wielkopostnych rekolekcji z kard. Stefanem Wyszyńskim pt. „Więzień”;
- w artykule pt. „Jak się nie zarazić wirusem z Wuhanu” o tym, że panika jest groźniejsza niż choroba i co robić, żeby nie zarazić się wirusem, a także nie poddać się panice?;
- oraz o sile matczynej modlitwy.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg