XXX Niedziela Zwykła
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego1. W dzisiejszą Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego wyrażamy wdzięczność wszystkim budowniczym i dobrodziejom naszego kościoła zarówno żyjącym, jak i tym, którzy odeszli już po nagrodę do Pana. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy dzisiaj przez swoje prace i ofiary składane na tacę czy w inny sposób przyczyniają się do utrzymania i funkcjonowania naszej świątyni.
Przy tej okazji dziękujemy także za złożone w minionym tygodniu na potrzeby parafii dwie ofiary w łącznej wysokości 400 zł. Bóg zapłać!

2. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiarowane  w minionym tygodniu misyjnym dary na potrzeby misji w postaci środków czystości i przyborów szkolnych. Bóg zapłać!

3. Dobiega końca październik i czas różańcowych nabożeństw. Dziękujemy już teraz wszystkim parafialnym grupom duszpasterskim, które zaangażowały się w modlitwę różańcową i prowadzenie nabożeństw: dzieciom pod opieką Siostry Małgorzaty, ministrantom i kandydatom do bierzmowania pod opieką Ks. Filipa oraz Kołom Żywego Różańca.
Zapraszamy i zachęcamy do różańcowej modlitwy czy to indywidualnej czy też w ramach Kół Żywego Różańca.

4. Zapraszamy także na spotkanie Kręgu Biblijnego, dzisiaj, jak zwykle w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczorowej.

5. W piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, aby oprócz nawiedzenia grobów, na pierwszym miejscu postawić w tym dniu modlitwę za zmarłych i uczestnictwo we Mszy św., która obowiązuje nas tak, jak w niedziele. Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym, czyli o g. 8.00, 10.00, 11.30 i 17.00.
6. W Dzień Zaduszny, 2 listopada, Msze św. o g. 8.00, 10.00 i 18.00. O g. 17.30 w Dzień Zaduszny procesja wewnątrz kościoła połączona z nabożeństwem wypominkowym za naszych zmarłych.

7. Od Uroczystości Wszystkich Świętych przez całą oktawę (8 dni) możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania odpustu to: nawiedzenie cmentarza, stan łaski uświęcającej, ofiarowanie Komunii św. za zmarłych i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Przez cały ten czas do piątku (8 listopada) włącznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych na nabożeństwie różańcowym o g. 17.30, a 1 listopada i w niedzielę o g. 16.30.

8. Porządek uroczystości na cmentarzach w Radomiu jest wywieszony w gablocie przed kościołem i umieszczony na stronie internetowej parafii.

9. W kancelarii parafialnej przyjmujemy zgłoszenia do modlitwy wypominkowej za naszych zmarłych. Zapraszamy!

10. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
- pierwszy piątek to zarazem Uroczystość Wszystkich Świętych –  okazja do spowiedzi na Mszach św. w ciągu dnia.
Do chorych udamy się tym razem wyjątkowo w środę, 30 października, o zwykłej porze, czyli od g. 9.00;
- w pierwszą sobotę – po Mszy św. o g. 18.00 zmianka tajemnic różańcowych.

11. W następną, pierwszą niedzielę miesiąca, o g. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja z modlitwą  o pokój w Polsce i na świecie, w naszych sercach i rodzinach, a o g. 16.30 – różaniec połączony z wypominkami za naszych zmarłych.

12. Z prasy Gość Niedzielny, którego cena od tego numeru wzrasta do 6 zł/egz.
Bezpłatnym dodatkiem do tego numeru jest płyta z filmem  pt. „Bernadetta. Cud w Lourdes” – poruszająca opowieść o cudownych objawieniach Matki Bożej w Lourdes.

Możemy też nabyć kalendarz Diecezji Radomskiej na 2020 rok   zatytułowany „Święci Miłosierdzia” z sylwetkami dwunastu świętych czyniących miłosierdzie.
 Kalendarze są w cenie 6 zł/egz.; dochód ze sprzedaży tych kalendarzy przeznaczony jest na pomoc stypendialną Funduszu im. bp. Jana Chrapka dla niepełnosprawnych młodych ludzi.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg